Training Wet verbetering Poortwachter (WvP) en Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8.3 beoordeeld.

Algemeen

De Wet verbetering Poortwachter (WvP) regelt wat van een werkgever en een werknemer wordt verwacht tijdens de eerste twee jaar van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De bedoeling van de WvP is het terugdringen van langdurig verzuim door snel en effectief ingrijpen.

Na twee jaar ziekte en arbeidsongeschiktheid bestaat mogelijk aanspraak op een uitkering op grond van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Voor zowel werkgever als werknemer is het schetsen van de scenario’s na 2 jaar ziekte van groot belang. Wie is dan verantwoordelijk voor de re-integratie? Welke kosten zijn met de WIA gemoeid?

Voor iedereen die beroepshalve met arbeidsverzuim en re-integratie te maken heeft is gedegen en praktische kennis van de WvP en WIA essentieel. In deze training wordt stilgestaan bij verschillende zaken die samenhangen met de arbeidsongeschiktheidswetgeving.

Doel

In deze training reiken wij u praktische kennis aan over de verschillende regelingen die bij langdurige arbeidsongeschiktheid een rol spelen. We behandelen, met verwijzing naar recente jurisprudentie, de onderdelen uit de verschillende wetten en regelingen die voor u van belang zijn. U kunt daarnaast ook zelf casuïstiek of praktijksituaties inbrengen.

Goede uitleg en interactie. Weer wat geleerd. Bedankt
Cursist over deze cursus

Doelgroep

De training is bedoeld voor leidinggevenden HR, salarisadministrateurs, personeelsfunctionarissen, re-integratiebegeleiders, casemanagers, arbeidsdeskundigen en verzuimcoördinatoren.

Programma

De volgende onderwerpen komen in de training aan bod:

  • Achtergrond WvP
  • Rol van betrokkenen bij verzuim. In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. Daarnaast wordt ingegaan op de rol van een casemanager en de overige functionarissen die betrokken zijn bij verzuim en inzetbaarheid, zoals van de HR-adviseur, preventiemedewerker, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, casemanager en uiteraard de werknemer en werkgever zelf.
  • Tijdspad bij ziekteverzuim. De volledige tijdsbalk, die in het kader van de WvP van toepassing is, wordt aan de hand van eenvoudige schema’s nagelopen.
  • Beoordelingskader van UWV. Indien de re-integratie van een zieke werknemer niet slaagt, vindt overdracht van verantwoordelijkheden plaats van werkgever naar UWV. Om dit proces ordelijk te laten verlopen, is ‘het poortwachtersmodel’ opgesteld. Hoe toetst UWV bijvoorbeeld de geleverde inspanningen van werkgever en werknemer?
  • Achtergrond WIA. De systematiek van de WIA en de verschillende uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid.
  • Uitkeringsvarianten (IVA en WGA). De onderverdeling en hoogte van de verschillende uitkeringen en de samenloop met loon.
  • Begrippen als loonwaardebepaling bij werkhervatting, resterende verdiencapaciteit (RVC), loongerelateerde uitkering (LGU), loonaanvullingsuitkering (LAU), vervolguitkering (VVU) en het re-integratieverslag voor de aanvraag van de WIA komen aan bod.
  • Aanvraag WIA uitkering en claimbeoordeling. De rollen van arts en arbeidsdeskundige, de begrippen restverdiencapaciteit en passende arbeid. Wat moet je doen bij een arbeidsongeschiktheidsklasse < 35% en wie betaalt dit? Welke rechten en plichten gelden over en weer van werkgever en werknemer?

Trainers

Cor Hoogendoorn is arbeidsdeskundige met ruim 25 jaar UWV-ervaring op het gebied van de arbeidsongeschiktheidswetten WIA, WAO en ZW. Cor heeft ruim 6 jaar op de afdeling Bezwaar en Beroep gewerkt en kan als geen ander de haalbaarheid van een UWV bezwaarzaak inschatten. Hij was binnen het UWV bovendien ruim 12 jaar werkzaam als (staf)arbeidsdeskundige. Ook de WVP en het UWV-computersysteem CBBS kent hij gedetailleerd.

Ruim 8 jaar werkt Cor als zelfstandig arbeidsdeskundige vanuit zijn eigen bedrijf Hoog ADvies en adviseert hij onder andere bedrijven met complexe vraagstukken. Daarnaast werkt hij als docent in private opleidingen tot arbeidsdeskundige, casemanager en re-integratiespecialist. Voor SV Land verzorgt hij trainingen in WVP, WIA, bezwaar maken tegen UWV-besluiten, het lezen en interpreteren van een FML, een AML, een IZP of enig ander document waarin de belastbaarheid van een persoon door een arts wordt beschreven.

Cor is positief, klantgericht en heeft een groot analytisch vermogen.

PE-punten

NVvA
Arbeidsdeskundigen aangesloten bij de NVvA ontvangen 6 PE-punten na het afronden van de training.

NIRPA
Salarisadministrateurs aangesloten bij de NIRPA ontvangen 180 PE-punten na het afronden van de training.

Overig

Trainers
De training wordt gegeven door adviseurs van SV Land met ruime praktijkkennis. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de belangrijkste aandachtspunten besproken.

Tot 2 weken voor de training kunt u casuïstiek uit eigen praktijk inbrengen. Wij nemen deze dan mee in de training.

Hybride opleiding

SV Land verzorgt in een professioneel opleidingslokaal hybride trainingen omwille van het coronavirus. Hierdoor kunt u de gewenste opleiding blijven volgen, zoals u dat van ons gewend bent. Hybride wil zeggen dat de cursist zelf mag kiezen of hij/zij naar Zoetermeer komt voor een klassikale les of dat er gekozen wordt voor een digitale les, vanaf een eigen werkplek.

In deze hybride opleiding krijgt zowel de thuis cursist als de cursist op locatie dezelfde docent en materie. Als (thuis)cursist bent u ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep. Hierdoor krijgt u als (thuis)cursist de professionele aandacht die nodig is tijdens een opleiding.

In-company

Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

8.3
Eerdere cursisten hebben deze opleiding beoordeeld
Inhoud
7.8
Materiaal
8.7
Trainer
8.3
Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten