Opleiding tot Inkomensconsulent (16-daagse)

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8.2 beoordeeld.

Samenvatting

Wilt u werken als Inkomensconsulent bij een gemeente? Tijdens de 16-daagse Opleiding tot Inkomensconsulent wordt alle benodigde kennis behandeld waardoor u een mooie start kunt maken bij een sociale dienst. Sluit deze opleiding af met een examen om een diploma Inkomensconsulent te behalen.

Een Inkomensconsulent bij een gemeente behandelt aanvragen voor de Participatiewet en aanverwante regelgeving. Hij is tevens het aanspreekpunt voor cliënten en heeft kennis van alle wetten in de sociale zekerheid. Hiermee zorgen de Inkomensconsulent dat mensen datgene krijgen waar zij recht op hebben.

Naast wetskennis hebben Inkomensconsulenten goede gespreksvaardigheden nodig en moeten in staat zijn om een onderbouwde rapportage en kwalitatieve beschikking op te stellen.

Doel

Door het volgen van de Opleiding tot Inkomensconsulent bent u in staat te beoordelen of iemand recht heeft op een uitkering op grond van de Participatiewet.

 • U kunt een aanvraag levensonderhoud in al zijn facetten op een correcte wijze afhandelen.
 • U kunt uw onderzoeken in een rapport verwerken en het besluit in een beschikking op een juiste wijze aan de burger kenbaar maken.
 • Daarnaast bent u in staat om een huisbezoek op een correcte wijze af te leggen en weet u waar u op moet letten bij het opsporen van onregelmatigheden.
 • U hebt de vaardigheden om elke cliënt respectvol en professioneel te behandelen.
 • U hebt een basiskennis van de werkzaamheden van andere professies in het wijkteam, bijvoorbeeld rondom de Wmo en de Jeugdwet.

Doelgroep

De Opleiding tot Inkomensconsulent is bestemd voor mensen die nog niet over de kennis en vaardigheden beschikken die voor een adequate uitvoering van de functie van Inkomensconsulent nodig zijn.

Daarnaast is de opleiding zeer geschikt voor hen die hun kennis en vaardigheden op deelterreinen willen verbreden. Het is mogelijk om losse onderdelen van de opleiding te volgen. Neem hiervoor contact met ons op.

Ook is de opleiding interessant als u een carrièreswitch overweegt.

Programma

Voorliggende Voorzieningen (2 dagen)

In de training voorliggende voorziening laten we de belangrijkste zaken de revue passeren en is de deelnemer op de hoogte van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de voorliggende voorzieningen.

 • Ontslagrecht, WW, WAZO, IOAW, IOW, ZW, WIA
 • Uitspraken arbeids- en sociale zekerheidsrecht in relatie tot toegang naar Participatiewet
 • Studiefinanciering in relatie tot de Participatiewet

Participatiewet (7 dagen)

 • Doelstellingen en grondbepalingen Participatiewet
 • Begripsbepalingen Participatiewet
 • Kring van rechthebbenden
 • Aanvraag
 • Vormen van bijstand
 • Algemene bijstand
 • Bijzondere bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag/ individuele studietoeslag
 • Middelen
 • Vermogen
 • Re-integratie en participatie
 • Verplichtingen
 • Handhaving

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (1 dag)

Aan de hand van concrete casussen worden ook de andere wetten in het sociaal domein behandeld. U wordt geleerd breder te kijken dan alleen de Participatiewet.

Algemene Wet Bestuursrecht & de Participatiewet – Rapporteren en beschikkingen (1 dag)

Een rapportage dient zo objectief mogelijk te zijn, onderbouwd en gebaseerd op feiten. Tevens wordt geleerd om goed te motiveren. Dit gebeurt aan de hand van jurisprudentie, maar vooral ook met praktijkcases en opdrachten met betrekking tot het motiveringsbeginsel.

Heffingskortingen (1 dag)

 • Heffingskortingen
 • Bijstandssituaties en heffingskortingen
 • Middelentoets bijstand en heffingskortingen in het fiscale jaar

Terugvordering en verhaal (1 dag)

In de module terugvordering en verhaal schenken we kort aandacht aan verhaal en staan we langer stil bij terugvordering. Er zal duidelijk uitleg gegeven worden aan de verschillen.

 • Herzien en intrekken;
 • Het zelfstandig en onzelfstandig terugvorderingsbesluit;
 • De terugvorderingsbepalingen;
 • Terugvordering: bevoegdheid en plicht;
 • Beoordelingsvrijheid: afzien van terugvordering; de zesmaandenjurisprudentie;
 • Van wie terugvorderen (alleenstaande, gezin en verzwegen partner).
 • Het vervolgtraject
 • De minnelijke regeling
 • Draagkrachtonderzoek
 • Dwanginvordering (beslagrecht en beslagvrije voet)
 • Vordering op de nalatenschap (erfrechtelijke aspecten en uitvoering)

Huisbezoek (1 dagdeel)

Het onderdeel huisbezoek combineren we met kennisoverdracht van rechten en plichten vanuit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wat komt er allemaal kijken bij een huisbezoek?

Fraudealertheid (1 dagdeel)

De deelnemers leren wat fraude nu werkelijk is, op welke wijze fraude gesignaleerd kan worden en hoe te handelen bij constatering van feiten, wat wel, wat niet. Daarnaast is ruime aandacht voor de juridische aspecten van een confronterend gesprek.

Gesprekstechnieken (1 dag)

De wijze waarop het contact verloopt met uw klanten bepaald grotendeels het beeld van uw organisatie. U heeft één kans om een goede eerste indruk achter te laten! Dit geldt voor receptionist(e) en natuurlijk ook voor alle andere medewerkers die contact hebben met klanten. De klant van nu stelt hoge eisen en is vaak goed geïnformeerd. In deze training leert u op een klantvriendelijke manier een zakelijk gesprek te voeren.

Complimenten voor de manier waarop de trainer les geeft. De interactie houdt de groep wakker en hiermee leren wij enorm en het blijft hangen.
Cursist over deze cursus

Diploma

Na het afronden van de Opleiding tot Inkomensconsulent kunt u examen afleggen en het diploma tot Inkomensconsulent behalen.

U kunt er ook voor kiezen om geen examen af te leggen. In dat geval ontvangt u een Certificaat van Deelname. Ook wanneer u slechts delen van deze opleiding gevolgd hebt, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

Trainers

Gedurende deze opleiding krijgt u les van verschillende ervaren trainers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn. Zij behandelen u op een prettige wijze zowel de theorie als de toepassing in de dagelijkse praktijk. Deze combinatie van theorie en praktijk zorgt ervoor dat de cursus nooit droog of saai wordt.

In-company

Het is mogelijk om de Opleiding tot Inkomensconsulent – of delen daarvan – ook in-company te volgen. Het voordeel hiervan is dat de cursus meer op maat aangeboden kan worden. Onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie kunnen op de voorgrond geplaatst worden of extra aan de cursus toegevoegd worden.

Bij de samenstelling van de in-company groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.

8.2
Eerdere cursisten hebben deze opleiding beoordeeld
Inhoud
8.1
Materiaal
7.9
Trainer
8.5
Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten